Favoriet

Melktechniek

ATH: Acht diploma’s automatisch melken uitgereikt

Tijdens de openingsdag van Agrotechniek Holland is aan acht studenten van AOC Oost in Twello het diploma Automatisch Melken uitgereikt.

Steeds vaker kiezen melkveehouders bij nieuwbouw of renovatie voor automatisch melken. Die automatische melksystemen stellen andere eisen aan gebruik, onderhoud en service. Daarom besloot AOC Oost in Twello het examen ‘robotmelken’ in te voeren. De cursus werd ontwikkeld met DeLaval, Lely en SAC.

Drie merken robots

De studenten bestudeerden de handleiding van de automatische melksystemen van DeLaval, Lely en SAC. Daarnaast moesten ze technische storingen kunnen oplossen en de gegevens uit de computer kunnen interpreteren. Ze deden ervaring op met alle drie merken robots tijdens drie stageperiodes van twee weken. In die tijd leerden ze ook wat ze moesten doen bij het droogzetten van de dieren en bij de eerste melking. Daarnaast werd melkseparatie, reiniging en opslag meegenomen in hun beoordeling.