Favoriet

Stalinrichting

Strooisel vrijloopstal kost ruim 1 cent per kg melk

Melkveehouders met een vrijloopstal zijn jaarlijks ruim 1 cent per kg melk kwijt aan strooisel. Dat blijkt uit een onderzoek van het netwerk ‘Gebruikers vrijloopstallen’.

Melkveehouders met een vrijloopstal zijn jaarlijks ruim 1 cent per kg melk kwijt aan strooisel. Dat blijkt uit een onderzoek van het netwerk ‘Gebruikers vrijloopstallen’.

De strooiselkosten van de twaalf bedrijven die deelnemen aan het netwerk lopen sterk uiteen. Een melkveehouder is 2,5 cent per kg melk kwijt, terwijl een ander slechts 0,6 cent per kg melk aan strooisel spendeert.

Geen verschil

Daar­bij bestaat er weinig verschil tussen de strooiselsoorten. De melkveehouders die compost gebruiken als bodem, zijn 116 euro per koe per jaar kwijt. Omgerekend is dat 1,4 cent per kg melk. Melkveehouders die een bodem maken met houtsnippers gebruiken jaarlijks voor 1,2 ct per kg melk aan bodembedekking: 99 euro per koe per jaar. Ter vergelijking: in een gangbare ligboxenstal kost het strooiselgebruik tussen 0,06 en 1 cent per kg melk.