Favoriet

Mesttechniek

Knappen mestsilo nooit volledig uit te sluiten

Een gevulde mestsilo vormt een risico, zo bleek afgelopen weekend weer in Rijkevoort. Volgens de richtlijnen moeten mestsilo’s gekeurd worden. De geknapte silo in Rijkevoort zou onlangs gekeurd zijn. Het risico volledig inperken, blijkt onmogelijk.

Het zal je maar gebeuren, 1.600 kuub mest over je erf. Afgelopen zondag ontplofte een mestsilo in het Brabantse Rijkevoort. Een compleet verwoest melkveebedrijf is het gevolg. Een heftruck was niet bestent tegen de vrijkomende mest en werd meters meegevoerd. Zelfs in de woonkamer staat de stront tot aan je enkels. De dieren op het bedrijf bleven ongedeerd, een direct opgeworpen dam voorkwam vermenging van de mest met oppervlaktewater.

Volgens de veehouder werd de uiteen gespleten mestsilo in september nog goed gekeurd. Volgens de bouwtechnische richtlijnen mestbassins, moeten betonnen en stalen silo’s 30 jaar na oplevering gekeurd worden door een KIWA-gecertificeerde instantie en vervolgens om de 20 jaar. Een bassin bestaande uit folie, moet na 10 jaar en daarna om de 5 jaar gekeurd worden. Ook foliekappen van silo’s dienen na 10 jaar en dan om de 5 jaar gekeurd te worden. Verzuim je het keuren, dan zou je het risico op een niet uitkerende verzekeraar in de hand werken.

Drie keer per jaar

Desondanks de keuring in september, ging het dus toch mis in Rijkevoort. Onder andere PinC, een onderdeel van verzekeraar Achmea dat oplossingen biedt om schadekansen op agrarische bedrijven in te dammen, keurt mestsilo’s en is KIWA-gecertificeerd. Volgens Pieter Post van PinC, is het risico op knappende mestsilo’s niet volledig uit te sluiten, zo laat in een bericht van Omroep Brabant weten. Volgens Post telt Nederland 20.000 mestsilo’s. Zo’n driemaal per jaar zou er één knappen. Post vergelijkt het met een vliegramp: “Vliegtuigen worden na iedere landing aan controle ontworpen en toch gaat het soms mis.”

Roestplekje

Volgens Post is het meestal een roestplekje dat het bezwijken van de silo veroorzaakt. Als zo’n plekje niet bijgewerkt wordt, scheurt het later uit. Hilbert Vos, adviseur bij PAS mestopslagsystemen, somt in vakblad Groeien 2012 nog wat mogelijke oorzaken op. “Verhoging van metalen silo’s zonder dat de constructie daarop is berekend, laswerk in plaats van vastbouten of slecht verdicht beton in geval van een betonnen silo.” Zijn directeur, Hepke Taekema, vult aan dat een bezwijkende mestsilo altijd wordt veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud of een constructiefout.

Kosten keuring

PinC keurt mestsilo’s. Dat begint met een uitwendige visuele controle, maar ook van binnen wordt de silo gecontroleerd. PinC let op de staat van bouten, kitnaden, afsluiters, beton, houtwerk, staal en folie als dat aanwezig is. Een in- en uitwendige keuring voor een onafgedekte silo kost exclusief btw 440 euro. Een silo met afdekking keuren kost 550 euro.

Gerelateerde artikelen