Favoriet

Stalinrichting

Erkenning voor geprofileerde sleufvloer in combinatie met Groene Vlag

De geprofileerde sleufvloer in combinatie met De Groene Vlag roostervloer van Den Boer Beton is nu officieel erkend als emissiearm. Het is daarmee het eerste systeem van de nieuw gebouwde proefstallen na 2008 dat deze officiële status heeft gekregen.

De geprofileerde sleufvloer in combinatie met De Groene Vlag roostervloer van Den Boer Beton is nu officieel erkend als emissiearm. Het is daarmee het eerste systeem van de nieuw gebouwde proefstallen na 2008 dat deze officiële status heeft gekregen.

Met een officiële waarde van 8,6 kg ammoniak per dierplaats per jaar bij permanent opstallen en 7,5 kg bij beweiden voldoet het systeem aan de eisen die worden gesteld in de Maatlat Duurzame Veehouderij 2013. Nieuwe stallen moeten voldoen aan de normen voor emissiearm bouwen. Dat betekent dat de uitstoot van ammoniak beperkt moet zijn en dat er ondermeer eisen worden gesteld aan de vloer.

Combinatie

De vloer beperkt de ammoniakemissie door mest en urine van de vloer te verwijderen en door het emitterende oppervlak te verlagen. De dichte betonvloer heeft sleuven
waarin de urine en mest wordt opgevangen. Deze wordt vervolgens frequent verwijderd met een aangepaste mestschuif. Daarnaast is de vloer in de doorsteken, wachtruimte en doorlopen – waar de schuif niet komt – voorzien van een bolle rubberen toplaag, de Groene Vlag vloer, waardoor er weinig tot geen urine achterblijft.

Een jaar later

Op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak en Veehouderij) van het ministerie van Infrastructuur & Milieu staan systemen die een voorlopige status hebben als ‘emissiearm’. Om een definitieve erkenning te krijgen, moeten ammoniakmetingen in vier proefstallen worden uitgevoerd. Den Boer Beton ronde als eerste leverancier deze metingen af. Ruim een jaar na deze afronding is nu ook de officiële status toegekend.