Favoriet

Mesttechniek

Nieuwe verticale mestscheider van Sepcom

Mechanisatiebedrijf Visscher in Balkbrug heeft een verticale mestscheider van Sepcom geïntroduceerd. Dit nieuwe type mestscheider is volgens de importeur het meest geschikt voor het scheiden van varkensmest. “Daarbij is het reinigen van de zeef veel minder vaak nodig”, vertelt Jan van der Vegte van Sepcom.

De scheider is niet voor alle sectoren even geschikt. “Rundveemest is qua samenstelling natuurlijk heel anders dan varkensmest”, zegt Van der Vegte. Hij vertelt dat het afgelopen jaar uitvoerig getest is en dat is gebleken dat de verticale scheider het meest geschikt is voor mest van vleesvarkens. “Met die mest haalt de scheider het beste resultaat.” De verticale separator heeft twee vijzels die door elkaar lopen. Jan van der Vegte: “Daardoor is de vaste mest in beweging. Bij een enkele vijzel wordt de mest geroerd, waardoor het moeilijker is het vocht uit te filteren” In tegenstelling tot de horizontale, heeft de verticale mestscheider geen perskamer die indien nodig automatisch de druk aanpast. Van der Vegte: “Bij een verticale scheider heeft dat geen zin, want die bouwt lang niet zo veel druk op als een horizontale scheider.” De verticale mestscheider komt uit de fabriek met kunststof vijzels. “Het is namelijk van belang dat de ruimte tussen de vijzel en de RVS zeefkooi zo klein mogelijk is”, zegt Van der Vegte. “Als zowel de vijzels en de zeefkooi van RVS zouden zijn, dan treedt er sneller slijtage op.” De separator is niet geschikt voor het maken van de droge biobedding, maar meer geschikt voor het beter scheiden van stikstof en fosfaat.

Gerelateerde artikelen