Favoriet

Stalinrichting

Keurmerk voor stalcompost per 1 februari

Door samenwerking met de deelnemers van het praktijknetwerk “Gebruikers vrijloopstallen” komt Comgoed Compost per 1 februari 2014 met een keurmerk voor stalcompost. Dat meldt IDV advies.

Door samenwerking met de deelnemers van het praktijknetwerk “Gebruikers vrijloopstallen” komt Comgoed Compost per 1 februari 2014 met een keurmerk voor stalcompost. Dat meldt IDV advies.

Twee derde van de deelnemers van het praktijknetwerk “Gebruikers Vrijloopstallen” gebruiken droge stalcompost om het verdampingstekort in de wintermaanden op te vangen. Door kennisuitwisseling binnen het netwerk is volgens IDV gebleken dat er grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen de verschillende gebruikte compostsoorten. Afgelopen winter 2012/2013 kwamen de kwaliteitsverschillen tot uiting in de gebruikerservaringen.

IDV Advies vermeldt één van die ervaringen: Zorg voor aanvoer van droge compost (droge stof percentage > 60 procent%).  Nattere compost absorbeert minder vocht en is daardoor per ton duurder. Compost met een drogestof percentage van lager dan 50 procent niet gebruiken in een vrijloopstal. Veel natte compost vermindert ook de draagkracht.

Ook het gehalte aan organische stof, en daarmee ookhet gehalte aan ruw as,  blijkt van invloed op het absorptievermogen van compost. Hoe lager het gehalte aan ruw as (o.a. zand) des te meer vocht er geabsorbeerd kan worden.

Per 1 februari 2014 komt er een keurmerk op de markt voor stalcompost. Naast eisen omtrent verontreinigingen (glas, plastic en steen) is er ook een extra eis voor Thermofiele Aerobe Sporenvormers (TAS) opgenomen.

Keurmerk_compost