Favoriet

Stalinrichting

Beloopbaarheid emissiearme vloer valt tegen

Een emissiearme vloer is niet beter beloopbaar dan een roostervloer. Dat zei DLV’er Thomas van Mourik tijdens de Studiedag Emissiearme vloeren die Veehouderij Techniek samen met DLV donderdag 24 april organiseerde.

Van Mourik presenteerde de eerste tussentijdse resultaten van een onderzoek op 65 melkveebedrijven waarvan er 60 waren voorzien van in totaal 12 verschillende emissiearme vloeren. De koeien werden beoordeeld op locomotie (de manier waarop koeien lopen). Er werd een stapproef gedaan, de poten werden gescoord en ook de hygiëne werd beoordeeld. Op alle proeven scoorde de gangbare vloeren gemiddeld beter dan de emissiearme vloeren.

“Ik dacht dat de emissiearme vloeren over het algemeen juist beter zouden scoren dan de traditionele roostervloeren. Dat valt echter tegen”, zegt Van Mourik. De DLV’er kan niet zeggen wat de verschillen tussen de verschillende merken en modellen emissiearme vloeren zijn. “We zien geen significante verschillen tussen de emissiearme vloeren.”

Gerelateerde artikelen