Favoriet

Stalinrichting

Friesland Campina verbiedt compost in stal

‘Om de kwaliteit in de keten te waarborgen is de toepassing van compost of gecomposteerd materiaal niet langer wenselijk’. Zo begint de brief die Thom Albers, Director Cooperative Affairs van Friesland Campina, schreef aan melkveehouders.

Het bedrijf heeft in de afgelopen periode onderzoek gedaan en daaruit zou blijken dat compost sterk verhoogde concentraties van sporenvormende bacteriën bevat. “Deze micro-organismen kunnen leiden tot bederf van bepaalde zuivelproducten”, schrijft Albers. “Daarom heeft FrieslandCampina besloten over te gaan tot een verbod op het gebruik van compost of gecomposteerd materiaal (materiaal dat is gecomposteerd vóór aanvoer op het melkveebedrijf) als strooiselmateriaal in stallen.”

Friesland Campina geeft aan dat materialen die in de stal kunnen composteren niet vallen onder het verbod. “Daar wordt nader onderzoek naar gedaan”, meldt Albers. Er wordt volgens de directeur op korte termijn naar oplossingen gezocht voor melkveehouders die hebben aangegeven gebruik te maken van compost of gecomposteerd materiaal. “Dat gebeurt in een vroeg stadium om in ieder geval over te kunnen stappen naar een ander materiaal voor de stalbodem, in ieder geval voor 1 januari 2015.”