Favoriet

Melktechniek

Checklist voor onderhoud melkmachines

Fedecom en LTO Nederland hebben een checklist opgesteld die melkveehouders, dealers en fabrikanten kunnen gebruiken bij het afsluiten van een contract voor het onderhoud van melkmachines.

De bedenkers laten weten dat de lijst bedoeld is om te komen tot onderhouds- en servicecontracten die duidelijk en transparant zijn en die aansluiten bij de wensen van de koper.

De reden voor het opstellen van een checklist is ontstaan uit het vermoeden van zowel LTO Nederland als Fedecom dat in de praktijk soms te weinig aandacht is voor een juiste invulling van het contract. Volgens hen kan dat leiden tot misverstanden met grote gevolgen. De melkmachine, en het Automatische Melk Systeem, moet continu zonder problemen draaien. Met de nieuwe checklist,  opgesteld door Wageningen UR Livestock Research, hopen Fedecom en LTO dat te bewerkstelligen.

Voor het opstellen van de checklist is gebruik gemaakt van de ervaringen en kennis van melkveehouders, dealers en fabrikanten. Hiervoor hebben LTO en Fedecom het afgelopen voorjaar workshops gehouden. Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van beide brancheorganisaties de workshops geleid. De resultaten van de workshops vormen de basis voor de checklist. Er zijn twee versies van de checklist: één voor melkrobots en één voor traditionele melkinstallaties.

De checklist is beschikbaar voor de leden van de regionale LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en Fedecom. Komend najaar zal LTO op ledenavonden de checklist presenteren.