Favoriet

Voertechniek

Broeibreker beperkt voederwaardeverlies

MBS Beton ontwikkelde de Broeibreker, een dienst om veehouders te helpen mogelijke voederwaardeverliezen in de sleufsilo te beperken.

Voederwaardeverlies is het gevolg van broei. Broei is te herkennen aan een temperatuurverhoging van het snijvlak van de kuil. Dat kan geregistreerd worden met behulp van een warmtecamera.

De Broeibreker kan volgens MBS het warmtebeeld en het verlies van voederwaarde in euro’s weergeven. Op deze wijze wordt de veehouder een spiegel voorgehouden en worden hem aanknopingspunten geboden om het verlies van voederwaarde te beperken.

MBS Beton zet de Broeibreker in bij klanten die een sleufsilo aanschaffen. “Een veehouder
vraagt niet om een sleufsilo, hij vraagt om een voeropslag. Met de Broeibreker helpen wij
hem deze voeropslag optimaal tot waarde te brengen.”, aldus Anton Bunt, directeur van
MBS Beton.