Favoriet

Mesttechniek

‘Met water verdunde mest verhoogt grasopbrengst’

De grasopbrengst en de stikstofbenutting stijgen door in de zomer met water verdunde mest toe te dienen. Dat blijkt uit veldproeven op grasland door Wageningen UR, VIC Zegveld en Dairy Campus.

De veldproeven vormen een onderdeel van het onderzoeksproject naar perspectiefvolle emissiearme aanwendingsmethoden op grasland en op veen- en kleigrond. In het project wordt ook emissieonderzoek uitgevoerd naar het effect van verdunnen van mest, aangewend met de sleepvoetmachine.

In twee veldproeven op grasland met de sleepvoetmachine in de omgeving van VIC Zegveld (Nieuwkoop) en op Dairy Campus werd onderzocht of de stikstofbenutting uit de mest toeneemt wanneer de mest wordt verdund met een verdunning van 1 mest : 1 water en 2 mest : 1 water. Daarnaast zijn behandelingen aangelegd waarbij de strookjes mest werden afgedekt met water, vloeibare tarwezetmeel, raapolie of verdund citroenzuur. Op de sleepvoetmachine werden ketsplaatjes achterop de sleepvoeten gemonteerd waarmee de middelen zo goed mogelijk verdeeld op de strookjes mest werden gebracht. Per product werd het strookje mest steeds met een hoeveelheid van 1 mm afgedekt. Op Dairy Campus is daarnaast nog de zogenaamde Triple Spray methode van Slootsmid meegenomen. De methode vernevelt eerst water op het gewas, vervolgens wordt de mest op het gewas gebracht, waarna met water de mest van het gewas afgespoten wordt.

Geen stikstof uit kunstmest

Alle aanwendingsmethoden werden steeds uitgevoerd met twee mestdoseringen: 15 en 25 m3 (onverdunde mest) per ha. Op zowel Dairy Campus als in Nieuwkoop werd de mest in de tweede helft van juni onder relatief droge omstandigheden aangewend. Ook de groeiperiode daarna was relatief droog. De bemesting werd niet aangevuld met stikstof uit kunstmest. Op zowel Dairy Campus als in VIC Zegveld gaf verdunde mest, aangewend met de sleepvoetenmachine een hogere grasopbrengst en stikstofbenutting van de mest ten opzichte van onverdunde mest. Verdunning van de mest in een verhouding van 2 mest : 1 water gaf 7- 12% hogere opbrengst en verdunning in een verhouding van 1 mest : 1 water gaf zelfs 20- 25% hogere opbrengst in de snede na aanwenden. De stikstofbenutting nam toe van gemiddeld 9% bij onverdunde mest naar 13 respectievelijk 18%.

Gerelateerde artikelen