Favoriet

Mesttechniek

Onderzoek: Aeromix dringt ammoniakemissie met 50 procent terug

Dagelijks mest mengen met luchtbellen levert een flinke vermindering aan ammoniakemissie op, zo blijkt uit onderzoek van Livestock Research. Het Aeromix-systeem van Bos Ecosystems levert een reductie van 51 procent.

Dagelijks mest mengen met luchtbellen levert een flinke vermindering aan ammoniakemissie op, zo blijkt uit onderzoek van Livestock Research.  Het Aeromix-systeem van Bos Ecosystems levert een reductie van 51 procent.

Aeromix mengt de mest met luchtbellen met een diameter van 2 meter. Maar omdat er ook minder stank in de stallen hangt, waarin de mest met het systeem van importeur Bos Ecosystems wordt gemengd, liet Bos Wageningen vorig jaar een proef uitvoeren op Dairy Campus. Uit het onderzoek blijkt dat ammoniak-emissie in de Aeromix-afdeling daalde, die in de referentieafdeling niet. De gemiddelde ammoniakemissie bedroeg 153 gram per dag in de Aeromix-afdeling. In de referentieafdeling bedroeg de emissie 310 gram. Een reductie van maar 51 procent dus.

Meer onderzoek

Wat de oorzaak is van de daling van de ammoniakuitstoot in de Aeromix-afdeling, is voor de onderzoekers van Wageningen UR Live­stock Research nog de vraag. Verder onderzoek moet daarover uitsluitsel geven. Om erachter te komen welke processen zich in de mestkelder afspelen, start het dit jaar een onderzoek naar het effect van mengen van mest en ammoniakemissie.

Alternatief voor emissiearmevloeren

Voor importeur Bos Benelux zijn de uitkomsten van het onderzoek reden genoeg om te probe­ren om het systeem op de RAV-lijst van ammoniakemmissiereducerende maatregelen te krijgen. De aanvraag wordt in april beoordeelt.

In het maart-nummer van Veehouderij Techniek meer over dit onderzoek en de bevindingen van Livestock Research.

Gerelateerde artikelen