Favoriet

Mesttechniek

Slootsmid test triple spray techniek

Slootsmid Mesttechniek uit Laren test de triple spray techniek, een alternatief dat de emissie moet beperken en de grond beschermt. “Met de triple spray techniek maken we het gras eerst nat, daarna injecteren we de mest en tenslotte spuiten we het gras weer schoon met water”, vertelt directeur Henk Eggink.

Slootsmid Mesttechniek uit Laren test de triple spray techniek, een alternatief dat de emissie moet beperken en de grond beschermt. “Met de triple spray techniek maken we het gras eerst nat, daarna injecteren we de mest en tenslotte spuiten we het gras weer schoon met water. De mest komt hiermee beter in de bodem en blijft niet achter op het gras”, vertelt directeur Henk Eggink.

Drie jaar geleden begon Slootsmid met de ontwikkeling van de nieuwe techniek. Eggink: “Toen het ministerie het verbod op de sleepvoet aankondigde zijn we gestart met de ontwikkeling van een alternatieve bemester. Het probleem op veen- en weidegrond is namelijk dat boeren geen sleuven willen trekken in de dunne zode. De sleuven kunnen snel uitdrogen in de zomer of los komen te liggen. Met de triple spray techniek willen we dat tegengaan.”

In een meetopstelling met windtunnels en graszoden meet ECN, Energieonderzoek Centrum Nederland, de emissie en depositie van ammoniak. Slootsmid meldt dat bij de eerste metingen dat met name de spuitdruk en de spuithoek van groot belang zijn voor de emissie. “Daar gaan we het prototype nu verder op verbeteren”, zegt Eggink.

Gerelateerde artikelen