Favoriet

Blog

Tijd van grote groeistappen is voorbij

De afgelopen jaren hebben veel melkveebedrijven een grote groeistap gemaakt. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwe stal met dubbel zo veel boxen als de bestaande stal. Door de lagere melkprijs, onduidelijke mestafzetkosten en bijkomende kosten voor fosfaatrechten zijn deze grote groeistappen de komende tijd van de baan.

Melkveehouders die de afgelopen jaren uitgebreid hebben in aantallen koeien en de stallen nu (te) vol hebben zullen geleidelijk moeten groeien. Dat betekent aanpassen van de bestaande plannen en zoeken naar creatieve oplossingen.

Alternatieven voor het bouwen van een nieuwe stal waar ik op dit moment met mijn klanten aan werk zijn bijvoorbeeld verlenging of verbreding van de stal, het bouwen van een jongveestal om daarmee ruimte te creëren in de melkveestal, en het bouwen van een nieuwe melkstal naast of aan het bestaande gebouw.

Het grote geheel

Geleidelijke ontwikkeling van het bedrijf is vaak veel moeilijker dan een nieuwe stal bouwen met alles erop en eraan. Je moet steeds het grote geheel in beeld houden wanneer je een deelstap maakt. Wat is de gewenste situatie wat betreft aantallen dieren, melksysteem en looplijnen? En welke bedrijfsindeling ten aanzien van van separatie- en behandelruimtes, bereikbaarheid om te voeren en mestverwerking kies je?

Op basis daarvan maak je de keuzes over welke stappen je eerst zet. Belangrijk daarbij is dat de bestaande gebouwen efficiënt benut blijven worden, en dat er goed nagedacht wordt over praktische looplijnen, de juiste routing etc. Altijd met de volgende stap in gedachten. Flexibel bouwen is hierbij nuttig, door bijvoorbeeld verwisselbare vloeren te gebruiken of een strostal te maken waar later ook ligboxen in kunnen.

Sommige ondernemers zijn al lang bezig met nieuwbouwplannen. Ze bijten zich vast in de grote plannen die nu niet haalbaar blijken. Het gevaar is dan dat er noodoplossingen gecreëerd worden die vervolgstappen in de weg staan. Dit is zonde van het extra geld en tijd dat dit kost.

Naast flexibel bouwen is dus ook flexibel denken een belangrijk onderdeel van succesvol stapsgewijs groeien.