Favoriet

Voertechniek

Agritechnica 2015: NIRS op frees Siloking-zelfrijder

Siloking, de Duitse fabrikant van voermegwagens laat op Agritechnica een zelfrijdende voermengwagen zien met een NIRS-sensor in de laadfrees. Het is daarmee mogelijk de te voeren hoeveelheid drogestof exacter te laden.

Siloking, de Duitse fabrikant van voermegwagens laat op Agritechnica een zelfrijdende voermengwagen zien met een NIRS-sensor in de laadfrees. Het is daarmee mogelijk de te voeren hoeveelheid drogestof preciezer te laden.

Bereken je een rantsoen, dan is één van de parameters het drogestofpercentage dat blijkt uit de kuilanalyse. Is het gemiddelde percentage van een maiskuil 35 procent drogestof, dan laadt je 1.000 kg mais om 350 kg drogestof te laden. Echter, zo weet Siloking, het percentage drogestof in een kuil verschilt van meter tot meter.

Laadt je die 1.000 kg mais, dan kan het dus goed zijn dat je maar 320 kg drogestof hebt geladen. Bijvoorbeeld om dat de eerste centimeters voer achter het snijvlak veel water bevatten door inregenen. Of je laadt juist teveel drogestof, omdat de kuil droger is geworden door perssapverliezen. Kortom, het drogestofpercentage dat blijkt uit de analyse, is niet per definitie representatief voor de hele kuil.

NIRS

Om wel altijd het juiste aantal kg’s drogestof te laden, monteert Siloking een NIRS-sensor in de laadfrees van de zelfrijdende voermengwagen. De sensor an sich hangt achter de frees, het oog kijkt door een klein gaatje in het freeshuis. NIRS staat voor Near Infrared Spectroscopy. Aan de hand van de mate van terugkaatsing van het infrarood licht door het langskomende voer, wordt het percentage drogestof bepaald.

Te laden hoeveelheid herberekenen

Het laden met de Siloking met NIRS-sensor, begint uiteraard wel met een rantsoenberekening op basis van de kuilanalyse. Stel, het berekende rantsoen bevat 1.000 kg mais op basis van 35 procent drogestof volgens de kuilanalyse; bij het bereiken van 80 procent (800 kg) van de te laden hoeveelheid mais, maakt de voercomputer van de voermengwagen een analyse.

Als het geval is dat de geladen mais gemiddeld 37 procent drogestof bevat in plaats van 35 procent, wordt de te laden hoeveelheid product opnieuw berekend. Dan is bij 800 kg mais 296 kg drogestof geladen. Er moet dan nog 146 kg mais (mits het gemiddelde drogestofgehalte van de mais 37 procent blijft) bijgeladen worden. In plaats van 1.000 kg, wordt dan 946 kg product geladen.

Gerelateerde artikelen