Favoriet

Stalinrichting

Testmodel voor urine-afstroming op nieuwe vloer

Onderzoeker Dennis Snoek van de Wageningen Universiteit ontwikkelde een model waarmee de invloed van de urineplas op de ammoniakemissie van een nieuwe stalvloer bepaald wordt.

Hoe meer urine er reageert met de vaste mest op de vloer, hoe meer ammoniakvorming er plaatsvindt op het vloeroppervlak. Daarom is het van belang dat de vloer de urine zo snel mogelijk afvoert. Om te meten in welke mate een stalvloer kan bijdragen aan het beperken van de ammoniakemissie, maakte Snoek gebruik van een thermische camera. Deze camera meet de warmte en toont aan hoe snel het ‘plasoppervlak’ op de vloer afneemt.

Eerst meten, dan stal bouwen

Met behulp van de meetgegevens stelde Snoek een plasmodel op. Volgens de onderzoeker kan er aan de hand van het model een meetstrategie ontwikkeld worden alvorens er een stal gebouwd wordt. Tegenwoordig bouwt men proefstallen om er eerst een jaar metingen te verrichten. Dit is straks overbodig, verwacht Snoek.