Favoriet

Automatisch melken

Lely: robotbezoek lijdt amper onder weidegang

Het aantal melkingen per koe per dag ligt op bedrijven die een automatisch melksysteem (ams) combineren met weidegang amper lager dan op bedrijven zonder weidegang. Dat blijkt uit een onderzoek van robotfabrikant Lely.

Het aantal melkingen per koe per dag ligt op bedrijven die een automatisch melksysteem (ams) combineren met weidegang amper lager dan op bedrijven zonder weidegang. Dat blijkt uit een onderzoek van robotfabrikant Lely.

Twijfel over het robotmelken in combinatie met weidegang spelen vaak een rol bij de keuze om de koeien al dan niet te weiden. Blijft het aantal melkingen bijvoorbeeld op peil en komen de de koeien zelf voldoende naar de robot? Om dit te onderzoeken heeft Lely de resultaten van 160 bedrijven die afgelopen seizoen weidegang combineerden met robotmelken vergeleken met de resultaten van alle Lely ams-bedrijven (1.540 stuks).

Uit die studie blijkt dat gemiddeld over het weideseizoen het dagelijks aantal melkingen per koe uitkomt op 2,65 bij ams-bedrijven zonder weidegang. Bij de collegabedrijven waarbij de koeien wel worden geweid, ligt het gemiddelde aantal melkingen per koe op 2,55 per dag.

Bijvoeren

Daarbij merkt Lely wel op dat het bij weidegang belangrijk is dat de koeien regelmatig worden gemolken. Deze veehouders stimuleren de koeien regelmatig tussen stal en weiland te pendelen door bijvoeren in de stal en de toelating van vers gras in de weide.

Uit het onderzoek blijkt volgens Lely verder dat bedrijven die weidegang toepassen in het begin van het weideseizoen met een een lager aandeel krachtvoer (per 100 kg melk) melken.

Gerelateerde artikelen