Favoriet

Voederwinning

Kuil aanstampen met kuilvoercompressor

De kuil aanstampen met een kuilvoercompressor die eigenlijk ontwikkeld is voor de wegenbouw. Werkt dat? Het Duitse vakblad Profi zocht het uit.

Goed aanrijden van de kuil is belangrijk voor de kwaliteit van het kuilvoer. Maar in de praktijk krijgt de trekker of shovel op de kuil vaak onvoldoende tijd om het ruwvoer te verdelen en ook nog goed aan te rijden. U weet hoe het gaat: daar is alweer een volle wagen en de hakselaar mag niet stilstaan. Weber MT, een Duitse fabrikant van trilmachines voor de wegenbouw, brengt de kuilvoercompressor op de markt. De machine zou volgens de fabrikant de kuil 10 tot 15 procent meer verdichten dan een trekker met een statische wals.

De aftakas van de trekker drijft een vliegwiel aan dat bewust in onbalans is. Dat resulteert in trillingen die het vliegwiel via het frame doorgeeft aan de 1,78 meter brede wals met nokken met een doorsnede van 71 cm. Bij 735 aftakastoeren levert de machine 32 op- en neergaande bewegingen (3 mm). Elke slag van de machine staat gelijk aan een gewicht van 12 ton. Om te voorkomen dat de chauffeur daarbij uit de trekker trilt, hangt de driepuntsbok in twaalf rubberen schokbrekers aan elke zijde. Het eigen gewicht van de machine is 2,8 ton. Dat lijkt goed te doen. Maar doordat de machine betrekkelijk ver achter de trekker hangt, zijn frontgewichten nodig om voldoende druk op de voorwielen te houden. Een kuilverdeler in de fronthef is voor dat doel dan vaak net te licht. Vandaar dat de fabrikant al heeft aangegeven om de machine dichter op de trekker te bouwen.

Gras- en maisoogst

Profi heeft de machine beproefd in zowel de gras- als in de maisoogst, met een kuilverdeler in de fronthef. Maar die combinatie is niet zo gelukkig. Met kuilvoercompressor aan de grond kun je het aangevoerde kuilvoer namelijk niet meer verdelen, omdat de trekker te weinig grip op de wielen heeft – de wals moet omhoog. Een aparte trekker of shovel die het kuilvoer verdeelt, wordt daarom aangeraden.

Verdichting

Maar de belangrijkste vraag: zorgt de machine voor extra verdichting? Ja en nee, aldus Profi. In mais bleek de Weber MT de kuil circa 8 procent extra te verdichten. Maar in droge grassilage (49 procent droge-stof) was het effect minimaal. In dit materiaal is het net een matras: de kuil wordt wel ingedrukt, maar komt daarna weer net zo snel omhoog.