Favoriet

Blog

Voergangvloeren met 15 ton aslast noodzakelijk

De onderkelderde vloeren van de voergang in melkvee- en vleesveestallen zijn vaak onvoldoende berekend op de zware aslasten van de huidige generatie voermengwagens. De sterkte van de voergang is nu nog vaak gebaseerd op de maximale aslast van voertuigen op de openbare weg.

Maar de nieuwe generatie voermengwagens gaan vaak over die maximale belasting heen. Als ze alleen op het erf blijven is dat op zich geen probleem, behalve op de onderkelderde voergangvloeren.

Er is in Nederland een standaardmethode voor het berekenen van de aslast op voergangen. De Richtlijnen voor Betonnen Opstort Vloeren (RBOV) gaat uit van een maximale aslast van 11,5 ton. Daarin zitten verschillende variabelen, waaronder het materiaal van de wielen, de wielprint en de afstand tussen de wielen. Deze uitgangspunten corresponderen echter niet meer met de huidige voermengwagens.

Hoge aslasten en andere piekbelasting

Een rondje langs enkele grote Nederlandse fabrikanten van voermengwagens leert ons dat de totale belasting van voermengwagens vaak aanzienlijk hoger is dan 11,5 ton. Vooral wanneer ook natte bijprodukten gevoerd worden kan dit oplopen tot boven de 15 ton. Ook de piekbelasting van de wielconstructie neemt toe. Grotere wagens, kleinere wielen, en smalle tandemassen zijn een trend. Daarnaast zijn de banden vaak harder, waardoor een andere wielprint ontstaat. Dit kan op den duur resulteren in scheurvorming aan de onderzijde van de aslastvloeren en aantasting van de betonwapening door mestgassen.
Deze hogere piekbelasting vraagt een andere grondslag voor de benodigde constructieve berekeningen. Daarvoor zou de RBOV aangepast moeten worden. Alleen dan zijn in de toekomst weer alle vloerelementen met benodigde certificaten leverbaar. Een oproep aan de verantwoordelijke instanties om serieus naar deze materie te kijken en hiervoor oplossingen te bieden!

Nieuwbouw: kies voor veiligheid

In nieuwe stallen kan het beste gekozen worden voor vloeren met een minimale aslast van 15 ton. Deze kunnen wel door betonfabrikanten geleverd worden. Hoewel dan niet volgens de RBOV of met KOMO-certificaat, geeft dit toch de meest zekerheid voor de toekomst. Vergeet daarbij niet de onderslagbalken! Ook daar tellen de hogere aslasten door.

Zware voermengwagen

Gerelateerde artikelen