Favoriet

Voertechniek

Homogeniteitsmeting op voermengwagen BvL

Heeft de voermengwagen de voercomponenten lang genoeg gemengd? Een sensor op BvL-voermengwagens helpt vanaf midden 2017 om dat te beoordelen. BvL zal de V-ready to feed-sensor op Eurotier tonen en krijgt er daar een ‘Innovation Award’ voor.

Heeft de voermengwagen de voercomponenten lang genoeg gemengd? Een sensor op BvL-voermengwagens helpt vanaf midden 2017 om dat te beoordelen. BvL zal de V-ready to feed-sensor op Eurotier tonen en krijgt er daar een ‘Innovation Award’ voor.

V-ready to feed optical mix control is de volledige naam van het systeem dat BvL optioneel op voermengwagens gaat monteren. Een sensor ziet aan de structuur van het gemengde voer of het mengsel homogeen is. Verandert de structuur een bepaalde tijd niet meer, dan wordt het rantsoen als goed gemengd beschouwd. Een rood-oranje-groene lamp op de voermengwagen waarschuwt de chauffeur. Dankzij een speciale camera zouden ook de kleinste componenten in de rantsoenstructuur worden herkend.

Diesel en slijtage

De Duitse fabrikant BvL somt nog twee voordelen op van de homogeniteitsmeting. Doordat te lang mengen wordt voorkomen, kun je mogelijk op diesel besparen. Bovendien voorkomt dat ook onnodige slijtage van de voermengwagen. Mede afhankelijk van de ervaringen met het systeem in de praktijk vanaf midden 2017, zal BvL overwegen de sensor ook retro-fit voor bestaande voermengwagens aan te bieden.

20161020_BvL_homogeniteit_1

Gerelateerde artikelen