Favoriet

Mesttechniek

Unit voor indrogen van zand en droge fractie

McLanahan is een Amerikaanse fabrikant dat systemen maakt voor wat men aldaar ‘het management van mest’ noemt. Daaronder vallen, naast mest scheiden, ook het scheiden van zand en mest en alles om mest en zand op de goede plek op het bedrijf te krijgen. Nu komt het met een unit om droge fractie en gerecycled zand verder in te drogen.

In Nederland kennen we McLanahan van de enkele zandscheiders die het hier leverde aan melkveebedrijven met zand als ligboxvulling. In onder meer thuisland Amerika is McLanahan leverancier van vooral de grootschalige melkveehouderijen. Voor dit type bedrijven ontwikkelde McLanahan met Uzelac Industries, een leverancier van industriële droogtrommels voor allerhande goederen, een systeem om zand en droge fractie verder in te drogen, volgens een zegsman tot wel 98 procent.

Mastitis

Verder indrogen maakt niet alleen het transport van droge fractie of zand makkelijker, het zou ook mastitisveroorzakende bacteriën doden. Want deze leven van lucht, een voedingsbron en vocht, aldus de zegsman. Vocht wegnemen is dus een methode zijn om de bacteriën te elimineren. Aan de drooginstallatie op de foto is te zien dat McLanahan zich vooral op grote melkveebedrijven richt. Echter, de drooginstallatie voor droge fractie is er vanaf een capaciteit van 0,4 ton per uur tot maximaal 18. De kleinste zanddroger verwerkt 2,5 kuub zand per uur, de grootste 90.

Brandstof

De drooginstallatie werkt met een externe warmtebron. Er is dus brandstof nodig om het strooisel in te drogen, diesel bijvoorbeeld, of lpg, biogas of cng, dat Nederlandse melkveehouders hun strooisel ermee gaan indrogen is dus niet voor de hand liggend. Het principe lijkt, op de externe warmtebron na, op dat van composteringstunnels: Een ventilator blaast lucht langs de heater een draaiende droogtrommel in. De droge fractie of het zand wordt continu aan- en afgevoerd in de draaiende trommel. De warme lucht circuleert zodat warmte niet onnodig verloren gaat.