Favoriet

Voertechniek

NIR-spectrometer die in de handpalm past

Cargill, een zeer belangrijke speler op de markt van onder meer veevoeders in de VS, introduceert Cargill Reveal. Het is een klein en handzaam apparaatje dat met NIRS en een app het drogestofgehalte van voeders of het rantsoen vaststelt.

NIRS (Near Infrared Spectroscopy) is een opkomende techniek voor het analyseren van rantsoenen, rantsoeningrediënten, vers geoogste producten op het land, granen et cetera. NIRS-apparatuur geeft direct uitslag. Monsters naar een laboratorium brengen is dus niet nodig.

Mobiele NIRS-apparatuur

De meeste NIRS-apparatuur die ‘real time’ rantsoenen of voeders voor rundvee kan analyseren is ingebouwd in de hakselaar, opraapwagen of voermengwagen. Er bestaan ook mobiele NIRS-laboratoria, maar die zijn net te groot om onder de arm mee te nemen. Het meest compact tot nu toe was de TMR-Tracker van Digistar. Dit apparaat is net iets groter als een haarföhn.

Met smartphone-app

De NIRS-meter van het Amerikaanse bedrijf Consumer Physics past echter in de handpalm en dus zelfs in je broekzak. Via een app op de smartphone lees je de analysedata uit. Cargill, plat gezegd ’s werelds grootste graanhandel, heeft deze SCiO-meter gekoppeld aan zijn database met ijklijnen. Met het zeer compacte apparaatje kunnen veehouders in de VS nu het drogestofgehalte van het TMR of van losse voerbestanddelen snel bepalen. Er wordt gewerkt aan analysemogelijkheden voor meer voergegevens, zoals energie en eiwit. Dezelfde NIRS-meter kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld het drogestofpercentage van tarwe te meten.

Europa

Consumer Physics zegt ook bezig te zijn de apparatuur op de Europese markt te zetten. Vooralsnog is het nu enkel voor veehouders in de VS beschikbaar. De prijs is eenmalig 499 dollar en vervolgens 180 dollar per maand voor het gebruik van de app. Omgerekend in euro is dat eenmalig 420 euro en iedere maand 150 euro extra.