Favoriet

Stallenbouw

Meer nieuwbouwplannen in veehouderij

Bij rundveebedrijven met 70 tot 100 koeien is het percentage nieuwbouwplannen gestegen van 4,7 in 2016 naar 6,7 in 2017. Dat blijkt uit de RundveeScanner van Agridirect.

De investeringsplannen in nieuwbouw daalden in de periode van 2013 tot en met 2016 het snelst bij de categorie bedrijven met 100 koeien of meer: van 13,2 naar 6,2 procent. De stijging die in 2017 is ingezet, is met name te zien bij rundveebedrijven met 70 tot 100 koeien. Hier is het percentage gestegen van 4,7 in 2016 naar 6,7 in 2017. Alleen bij de categorie rundveebedrijven met 50 tot 70 koeien blijven de investeringsplannen nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016.

De totale plannen om binnen nu en twee jaar te renoveren stijgen van 5,2 procent in 2016 naar 8,1 procent in 2017. De grootste stijging is te zien bij rundveebedrijven met 100 koeien of meer. Het percentage van deze categorie stijgt van 4,8 naar 8,7.

Gerelateerde artikelen