Favoriet

Stallenbouw

Opnieuw onderzoek naar kunststofvloer in vrijloopstal

In de laatste jaren werden twee kunststofvloeren voor vrijloopstallen ontwikkeld. De verschillende partijen die betrokken waren bij de ontwikkeling van de kunststof-vloersysteem, hebben eind vorig jaar de handen ineen geslagen met als doel een versnelde doorontwikkeling van de kunststof stalvloer.

In de nieuwe onderzoeksstal van Dairy Campus lag al een kunststof stalvloer. In 2016 startte op deze vloer een onderzoek om de beste reinigingswijze, hygiëne en diergedrag in kaart te brengen. Wegens technische problemen stopte dit onderzoek echter, maar op zowel nationaal als internationaal vlak was er veel interesse in het vloerconcept. Nu de verschillende partijen die zich bezighouden met kunststof stalvloeren samenwerken, is het onderzoek op Dairy Campus weer van start gegaan.

Mestrobot was te zwaar

De vloer die in de onderzoeksstal ligt is een doorontwikkelde High Welfare Floor die rundveehouder Jacob Noord uitdokterde. Ook de mestrobot die aan de gang gaat op deze vloer komt uit de stal van Noord en is ontwikkeld en gebouwd door JOZ. De BEteBE-mestrobot bleek te zwaar.

Reinigingsfrequentie

Het idee van de kunststof stalvloer is dat de mest (feces) erop blijft liggen en de urine door de vloer wordt afgevoerd. Een mestrobot verzamelt de feces vervolgens. Op de nieuwe vloer op Dairy Campus wordt nu eerste de reinigingsfrequentie onderzocht door 3, 5 of 8 keer per dag de robot zijn ronde te laten doen. Nadat de beste frequentie bepaald is, zullen diergedrag en ammoniakemissie worden geanalyseerd.

Samenwerking

In de laatste jaren werden twee kunststofvloeren voor melkveestallen ontwikkeld. De verschillende partijen die betrokken waren bij de ontwikkeling van de kunststof-vloersysteem, hebben eind vorig jaar de handen ineen geslagen met als doel een versnelde doorontwikkeling van de kunststof stalvloer. Naast de partners binnen het consortium dat de vloer doorontwikkelt, zijn Zuivel NL en het innovatiefonds van Dairy Campus de financiers van dit onderzoek. Meer over het consortium achter de doorontwikkeling van de vrijloopstalvloer leest u hier.

Gerelateerde artikelen