Favoriet

Voederwinning

Automatisch systeem voor detectie hooibroei

Een Finse producent heeft een systeem ontwikkeld om hooibroei te monitoren ter voorkoming van brand. Sondes in de balen meten om het uur de temperatuur en verzend de gegevens zodat deze met een digitaal medium geraadpleegd kunnen worden. Bij te hoge temperaturen wordt een sms-bericht verzonden.

Het door het Finse bedrijf Quanturi ontwikkelde systeem is beschikbaar vanaf 650 euro inclusief tien sondes en een tweejarig gratis abonnement. Het bereik van de sondes tot het digitale apparaat zou 500 tot 1.000 meter zijn, afhankelijk van de obstakels in de omgeving. Het Nederlandse agentschap voor Quanturi ligt bij Yke Roelevink uit Lemmer. Het in 2016 opgerichte Finse bedrijf ontwikkeld digitale oplossingen om broei in allerhande materialen te monitoren.

Kwaliteitsmonitoring hooi

Naast dat brandgevaar beter ingeschat kan worden met het Quanturi Haytech-systeem, kan er uiteraard ook de kwaliteit van het hooi mee gevolgd en gedocumenteerd worden.

Gerelateerde artikelen