Favoriet

Bedrijven

Nog geen duidelijkheid over nieuwe salderingsregeling

Het kabinet wil in 2020 met een opvolger komen voor de salderingsregeling voor zonne-energie. Het kabinet heeft dat opgenomen in het regeerakkoord. Oud-minister Kamp liet eerder weten de regeling te willen verlengen tot 2023.

Kamps’ opvolger Wiebes beloofde de Kamer in het eerste kwartaal van dit jaar te informeren over de nieuwe regeling. Maar dat lijkt nog niet gelukt. Wel wijst alles erop dat de minister met een subsidie wil komen in de vorm van een terugleververgoeding. Deze constructie is vergelijkbaar met de SDE+ regeling voor grote installaties die hernieuwbare energie produceren. Deze subsidie wordt verstrekt per geleverde kWh en toegezegd voor een lange termijn, bijvoorbeeld 15 jaar. De terugleververgoeding compenseert (een deel) van de hogere kosten voor opwekking.

Méér zonnepanelen

Wiebes wil op een vergelijkbare wijze particulieren vanaf 2020 stimuleren om te investeren in zonnepanelen. Méér zonnepanelen installeren dan nodig zijn voor het eigen stroomverbruik wordt daardoor interessanter.

Nieuwe regeling breder

Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben een gezamenlijke motie ingediend om de terugleververgoeding ook beschikbaar te maken voor agrariërs en mkb’ers. Tegelijkertijd hebben zij deze motie aangehouden waarmee zij het kabinet vragen onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de nieuwe regeling breder te trekken. Wanneer de minister reageert is niet te zeggen.

Gerelateerde artikelen