Favoriet

Stalinrichting

Veehouders laten luchtwasser links liggen

Van de Nederlandse veehouders zegt twee procent geïnteresseerd te zijn om te investeren in een luchtwasser. Dat blijkt uit de RundveeScanner van AgriDirect.

Aan de telefonische inventarisatie van AgriDirect deden 700 rundveebedrijven mee. In de inventarisatie kwam naar voren dat op 3,3 procent van de rundveebedrijven momenteel een luchtwasser aanwezig is.

Bij het grootste deel van de veehouders staat de aanschaf van een luchtwasser niet op de to-do list. Ruim 89 procent geeft aan (zeer) ongeïnteresseerd te zijn.