Favoriet

Mesttechniek

Nieuwe rijenbemester Evers Agro

Evers Agro presenteert op Agrotechniek Holland een nieuwe serie bemesters. De bemesters zijn geschikt voor zowel rijen- als volveldsbemesting.

De rijenbemesters zijn ontwikkeld vanwege het actieprogramma Nitraatrichtlijn. Volgens die richtlijn wordt het bemesten van mais in de rij grotendeels verplicht. De rijenbemesters van Evers voldoen aan de richtlijn. De rijenbemesters vormen een aanvulling op het bouwlandbemesterprogramma van Evers.

De bemesters in de nieuwe serie hebben een werkbreedte van zes meter. Daarmee kunnen acht rijen met een rijenafstand van 75 centimeter bemest worden. De buizenrol heeft een diameter van 62 centimeter.

Gerelateerde artikelen