Favoriet

Voederwinning

Maaiers, schudders en harken in België

Aan de verkoopaantallen van maaiers, harken en schudders in België is het gevolg van schaalvergroting te zien. Dat concludeert brancheorganisatie Fedagrim aan de hand van de analyse van de sector in 2018.

Met 546 stuks daalt het aantal verkochte maaiers in 2018 met 12 procent ten opzichte 2017. De capaciteit van de verkochte maaiers blijft, zo meldt Fedagrim, wel toenemen. Zo bedraagt het aantal kleinere gedragen maaiers tot 2,8 meter voor het eerst minder dan 100 stuks en neemt het aantal grote vlindermaaiers toe.

Schudders

Het aantal verkochte schudders is stabiel gebleven in 2018, maar in deze categorie was er al een daling in verkoop tussen 2017 en 2016. De categorieën  grote schudders, getrokken of half-gedragen schudders van 5,4 meter of meer, verdubbelden in vier jaar tijd van 7 procent naar 14 procent.

Bij de harken is het effect van de schaalvergroting duidelijk: waar de harken met twee of meer rotors in 2011 nog een marktaandeel hadden van 20 procent, is dat in 2018 gestegen tot net geen 50 procent.