Favoriet

Bouw

Tweede ronde Sbv open, 9,2 miljoen voor melkveehouderij

Vanaf 24 februari 2021 kunnen weer subsidieaanvragen gedaan worden voor brongerichte verduurzaming van stallen (Sbv). Veehouders kunnen via de regeling subsidie krijgen voor het ontwikkelen van een nieuwe techniek of maatregel om broeikasgas- of stalemissies te verminderen.

Dit is de tweede subsidieronde, met een totaalbudget van 25 miljoen euro. Dat budget wordt verdeeld onder de aanvragen, ook afhankelijk van het soort veehouderij. De techniek of maatregel moet emissie aanpakken bij de bron, het stalklimaat verbeteren en integraal zijn, wat betekent dat zoveel mogelijk emitterende stoffen (ammoniak, methaan et cetera) worden aangepakt. Er zijn minimale percentages voor de emissievermindering waar de techniek of maatregel aan moet voldoen. Verder moet de innovatie meetbaar en nog niet eerder uitgevoerd zijn. Het is verplicht om met een onderzoeksorganisatie samen te werken.

Aanpassingen

Er zijn enkele aanpassingen gedaan aan de regels van de vorige ronde

  • Pluimveehouders kunnen nu ook de subsidie aanvragen.
  • Het is niet meer nodig om te kiezen tussen het onderzoeken en ontwikkelen van technieken of maatregelen. Een combinatie van de twee is nu ook een optie.
  • In de eerste fase wordt 25 in plaats van 50 procent van de kosten gedekt door subsidie. Voor kleine en middelgrote ondernemingen kan het nog wel verhoogd worden.
  • Het is nu ook mogelijk om alleen voor de meetfase subsidie aan te vragen.

Budget

Het meeste budget is beschikbaar voor de melkveehouderij, namelijk 9,2 miljoen euro.

Het traject bestaat uit drie fases. Ten eerste onderzoek en ontwikkeling, gevolgd door metingen door een officiële onderzoeksinstelling. De derde fase is voor de resterende levensduur (afschrijven).

De maximale subsidie per veehouderijlocatie is voor de eerste fase 750.000 euro voor bestaande stalsystemen en 1 miljoen euro voor een nieuw type stalsysteem. Bij fase twee is de subsidie maximaal 200.000 euro per locatie en voor fase drie maximaal 350.000 euro per locatie of 500.000 euro voor het hele bedrijf.

Beoordeling

Een project wordt op verschillende onderdelen beoordeelt. Het budget wordt verdeeld onder de aanvragen die het hoogst scoren. De scores zijn gebaseerd op vier criteria, waarvoor in totaal 14 punten gehaald moeten worden. De innovatie moet zorgen voor minder broeikasgas- en stalemissies, economische kansen bieden en internationaal vernieuwend zijn. Ook verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid is een criteria. Voor melkveehouders geldt het vijfde criteria weidegang, voor 15 punten. Een melkveehouder moet daarom minimaal 29 punten scoren.

De aanvragen voor de tweede subsidieronde kunnen van 24 februari tot 4 mei 2021, 17:00 uur worden ingediend. De regeling loopt tot en met 2024. Binnen 13 weken na het einde van de aanvraagperiode stuurt de RVO een brief met de beslissing over de aanvraag en wat de voorlopige subsidie wordt als de aanvraag gehonoreerd wordt. Op RVO.nl zijn alle stappen en vereisten van het aanvraagproces en voorbeelden van documenten te vinden.

Tekst: Gerdien Hulsman

Gerelateerde artikelen