Favoriet

Bedrijven

Kwart melkveehouders wil investeren in duurzame energie

Een kwart van de Nederlandse melkveehouders is bereid te investeren in duurzame energie. Dat blijkt uit telefonisch onderzoek van AgriDirect. Het percentage melkveehouders dat wil investeren is twee keer zo groot als in 2021.

Een kwart van de Nederlandse melkveehouders is bereid te investeren in duurzame energie. Dat blijkt uit telefonisch onderzoek van AgriDirect. Het percentage melkveehouders dat wil investeren is twee keer zo groot als in 2021.

Van de melkveehouders zegt 25,8 binnen afzienbare tijd te willen investeren in zonnepanelen. Dat percentage lag vorig jaar met 10 procent nog een stuk lager. Op dit moment geeft 45 procent van de melkveehouders aan al gebruik te maken van zonnepanelen als alternatieve energiewinning. Daarmee is zonne-energie met afstand de meest populaire manier van opwekken van duurzame energie.


Ook windenergie is volgens AgriDirect voor steeds meer melkveehouders een alternatieve manier om energie op te wekken. 9 procent van de ondervraagden is van plan hierin te investeren. 3 procent maakt hier momenteel al gebruik van. Andere vormen van alternatieve energie zoals aardwarmte en biogas lijken met een percentage van minder dan 1 procent nog niet in opkomst.