Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Bedrijven

Federatie Agrotechniek en COM worden Fedecom

Fedecom. Dat is de naam van de samentrekking van Federatie Agrotechniek en COM. Het streven is de fusie op 1 juli 2013 rond te hebben. Op die datum wordt ook naam officieel van kracht.

FedecomBeide besturen hebben samen met de verschillende commissies en sectiebesturen de jaarrekeningen van COM en Federatie Agrotechniek over 2012 vastgesteld. Het tijdspad richting 1 juli als officiële oprichtingsdatum van Fedecom loopt daarmee op schema.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de personele invulling van Ledenraad, Algemeen Bestuur, de afdelingsbesturen en de platforms. Daarnaast is er overleg met de Koninklijke Metaalunie over het correct en eenduidig vastleggen van ledeninformatie en informatie van relaties in een nieuw CRM-systeem.

Ten aanzien van inhoudelijke dossiers worden stappen gemaakt. Onderwerpen als ‘opleiden in de sector’, het kentekendossier en beurzen worden opgepakt.

Na een uitgebreide selectieronde met vier communicatiebureaus is de keuze gemaakt voor bureau KWOOT om het communicatiebeleid in te vullen. Logo-ontwerp, huisstijl en een uitgebalanceerde mix en inzet van diverse communicatiemiddelen worden momenteel door dit communicatiebureau ontwikkeld.