Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Machines kopen? Gebruik zelfbeheersing en intelligentie

Door schaalvergroting en stijging van arbeidskosten is landbouwmechanisatie in een rap tempo heel veel zwaarder geworden. Betere banden zijn in de regel niet ten goede gekomen aan de bodemdruk, maar zijn gebruikt om zwaardere lasten te kunnen dragen. Zwaardere wiellasten en bredere banden hebben de oppervlakkige bodemdruk niet zo verhoogd.

Maar de bodemverdichting dieper in de bodem is wel dramatisch gestegen: in 30 jaar tijd is de bodembelasting op 40 centimeter diepte met 10 procent gestegen en op 50 centimeter zelfs met 20 procent!  Bodemverdichting is een serieus probleem. Opbrengsten zijn door bodemverdichting gemiddeld 12 procent gedaald terwijl het energieverbruik vaak is verdubbeld. Daarnaast nemen teeltrisico’s toe door wateroverlast. En het probleem is een vicieuze cirkel: Bij een slechte bodemstructuur ontstaat nieuwe verdichting sneller. Problemen diep in de ondergrond zijn niet meer door bewerken op te lossen. Enkel (langzame) natuurlijke processen werken nog. En bewerken kost sowieso meer energie en trekkracht.

Zelfbeheersing

Belangrijk bij de aanschaf van machines of een andere trekker blijft toch een mate van zelfbeheersing. In een verkoopgesprek gaat het al snel over die zwaardere trekker of die ploeg met een schaar meer. Maar het is goed in het achterhoofd te houden dat, landbouwkundig gezien, het beste is een trekker te gebruiken met net voldoende pk’s. Natuurlijk omdat de machine als gevolg daarvan niet meer gewicht heeft dan strikt nodig. En let natuurlijk ook op de verschillen in gewicht tussen verschillende merken en types. Streef niet alleen naar lage bodemdruk maar ook naar lage wiellasten!

Wat houdt het in: net voldoende pk’s? Gebruik uw intelligentie! De ploegcapaciteit hoeft niet omhoog als een deel van het bouwplan niet meer wordt geploegd, geslaagde voorbeelden in de praktijk genoeg. Ook ondieper ploegen is vaak mogelijk. En een ander type woeltand of een paar woeltanden minder lijkt in de praktijk net zo goed te werken. In plaats van een grote zware zaaibedbereider ook worden gekozen voor zowel een werktuig voor- als achterop met dezelfde werkbreedte (of breder).

Probeer niet in de vicieuze cirkel van bodemverdichting te komen. Gebruik uw intelligentie en zelfbeheersing!