Log hier in om het maximale uit uw abonnement te halen.X
Favoriet

Blog

Van bemand naar onbemand

De boer zonder trekker is als een timmerman zonder hamer. Toch proberen wij met de ontwikkeling van de eTrac de boer van zijn trekker te krijgen. Dat is geen gemakkelijke klus.

De trekker zit behoorlijk tussen de oren van boeren maar ook voor burgers staat de trekker symbool voor de landbouw. De boer zet dit symbool de laatste tijd in als breekijzer om wat bij de overheid voor elkaar te krijgen.

Toch zal de landbouw een andere koers moeten gaan varen om op een circulaire en duurzame manier van boeren uit te komen. Met ontwikkeling van de eTrac hopen we daar een kleine bijdrage in te mogen hebben. De weg daar naar toe is echter lang.

Afgelopen september hebben we een eerste prototype van de eTrac gedemonstreerd tijdens de Agrarische Dagen in Someren. Er volgde een aantal leuke artikelen in een lokaal en landelijk dagblad, het ED en Trouw. Allemaal ontwikkelingen waar ik alleen maar trots op kan zijn. Toch hebben we nog een behoorlijke klus te klaren met het onbemand maken van de eTrac. Een eTrac die alleen maar met een joystick te bedienen is, is niet inzetbaar in de praktijk, daar is een geheel autonome besturing over het veld voor nodig. Daarvoor gaan we de komende tijd de android app van eFarmer met de eTrac koppelen. eFarmer heeft haar software ontwikkelaars in Kiev, maar het hoofdkantoor is in Nederland. Ik trek al een tijdje met deze mensen op en ik heb het vertrouwen dat deze gezamenlijke missie gaat lukken. Dat ze dit kunnen hebben ze vorig jaar al laten zien met het onbemand maken van een kleine combine van Huizing Harvest in Emmen.

Voor dit jaar zijn er 3 demo’s gepland met de eTrac. Midden dit jaar gaan we met de eTrac een hockeyveld in Den Haag borstelen. De grote steden vragen niet langer meer om dieseltrekkers, maar om elektrisch aangedreven trekkers voor het onderhoud van hun sportvelden. Wij spelen daar vanuit Farmertronics op in. Ook gaan we dit jaar in de wijngaard van het Betuws Wijndomein onbemand schoffelen. Daarvoor zullen we een aantal schoffelelementen monteren. Hiervoor moet in februari nog wel een subsidie worden toegewezen die we bij FruitDelta hebben aangevraagd. Als derde is de komende tijd een demo gepland met de eTrac in combinatie met een precisiebemester. We willen plaats specifiek mest toebrengen, waarbij eerst de bodemgesteldheid wordt bepaald zodat met een taakkaart variabel mest aangebracht kan worden.

Voor dit jaar staat er ook nog een crowdfunding-campagne gepland. Daar zal de komende tijd meer over bekend worden. Op die manier kan dan een breder publiek deelnemen in onze ambitieuze plannen. Het is een ontwikkeling die voorlopig nog geld kost, maar die op niet al te lange termijn ook weer rendement moet gaan opleveren. Onbemand en elektrisch aangedreven landbouwvoertuigen hebben immers de toekomst.