Favoriet

Bouw

Nieuwe regels voor productie agrarische betonproducten

De nieuwe BRL 2812 voor Agrarische Betonproducten is per 21 maart 2014 van kracht geworden. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2014 producenten van agrarische betonproducten in Nederland verplicht zijn te produceren volgens de nieuwe Eurocodes die ook zijn opgenomen in deze BRL 2812.

Deze verplichting is ook van kracht indien producten niet onder certificaat geleverd worden.

Met ingang van 1 juli 2014 moeten alle zogenaamde vrijdragende betonelementen en betonnen wandelementen voldoen aan de strengere normen op het gebied van wapening, betonkwaliteit en milieuklasse. Dat geldt voor alle betonfabrikanten- en producenten ongeacht of ze in het bezit zijn van een KOMO-certificaat. De berekeningen volgens de Eurocodes hebben vooral geleid tot strengere eisen voor de dwarskrachtcapaciteit. De verscherping van de normen moet leiden tot sterkere en nog veiligere betonproducten.

“Een betonfabrikant die over een actueel KOMO-certificaat beschikt, voldoet – voor wat betreft de daarin opgenomen producten – aan de aller-strengste normen volgens de BRL 2812. In deze BRL zijn de normen voor de Eurocode verwerkt,” aldus AGRAB-voorzitter Henk Jan Röfekamp. Volgens Fred Dams van KIWA zal vanaf 1 juli 2014 hier met controles op worden toegezien of producten wel aan de gestelde verwaarde eisen voldoen.

Veehouders die na 1 juli betonproducten kopen die niet aan de Eurocode of BRL 2812 voldoen, lopen dus een behoorlijk risico. In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat de bouw wordt stilgelegd en in de tweede plaats bestaat de mogelijkheid dat de veehouder producten heeft gekocht die – op termijn – niet deugdelijk blijken te zijn omdat er geen toezicht is geweest op het productieproces. Wellicht moeten deze producten in de toekomst alsnog verwijderd en vervangen worden. Ook zijn er gevolgen voor productaansprakelijkheid bij schade of ongevallen.

Gerelateerde artikelen