Favoriet

Stalinrichting

Innovatiefonds voor emissiearme vloer en grashoogtemeter

De emissiearme vloer van melkveehouder Elferink uit Tubbergen en de grashoogtemeter van melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit Lemmer ontvangen het Innovatiefonds van Farmers for Farmers. Dat meldt de voeronderneming uit Lochem.

Emissiearme vloer maquetteDe emissiearme vloer van Elferink wint de prestigeprijs van 2.500 euro. Over de emissieverlaging zoals die op basis van de maquette van Elferink berekend is, vertelt de jury: “De reductiecijfers van 5,8 bij weiden en 6,5 bij opstallen zijn indrukwekkend.”  De NH3 emissie daalt met 40 procent. Elferink kwam op het idee omdat hij een bestaande stal wilde vergroten, maar wel wil voldoen aan de nieuwe emissie-eisen zonder de bestaande vloeren te vervangen. Zo bedacht hij een rubberen geprofileerde oplegvloer die op iedere vlakke ondergrond – zowel dicht als roosterondervloer – kan worden aangebracht.

De grashoogtemeter van Thibaudier ontvangt een aanmoediging van 1.000 euro. Hij wilde de grashoogte en droge stof meten tijdens het maaien, zodat hij beter kan sturen op droge stof opbrengst en daardoor gerichter kan bemesten. Om dit te bereiken paste Thibaudier een grashoogtemeter aan voor de Nederlandse situatie, de meter kan op een frontmaaier geplaatst worden. Uit een proef blijkt dat wat er gemeten wordt dicht bij de werkelijkheid ligt. De innovatie wordt in de toekomst nog verder uitgewerkt.

Gerelateerde artikelen