Favoriet

Stalinrichting

Wat je moet weten over stro in ligboxen

Stro is een perfect materiaal als strooisel in ligboxen. Het is zacht, droog voor het vee, zorgt voor een toename van organische stof in de bodem en is relatief goedkoop. Dat meldt de studiegroep ‘Stro in de box’. De groep heeft gewerkt aan een goed functionerend bedrijfssysteem met gebruik van stro in ligboxen.

De meeste ondernemers hebben om te voorkomen dat stro in de mestkelder komt een vrijwel dichte vloer met mestschuif en een afstort aan het einde van de mestgang. Daar wordt de vaste mest samen met het stro opgevangen en met behulp van een ketting en meenemers naar de vastemestopslag gebracht. Op die plek moet worden voorkomen dat de mest uit elkaar drijft.

Stro heeft volgens de studiegroep niet alleen voordelen in de stal, maar ook op het land. De toevoer van organische stof stijgt, waardoor er meer bodemleven komt met een grotere diversiteit. Maar wat moet je aan denken bij de toepassing van stro in de ligboxen? ‘Stro in de box’ heeft het op een rij gezet:

Wat je wel moet doen:

 • Gebruik voldoende stro (> 3kg/koe/dag) en het liefst gerstestro voor maximale vochtabsorptie.
 • Gebruik dichte roosters met grote gaten voor gierafvoer.
 • Houd bij de opslag voor vaste mest rekening met de vochtafvoer.
 • Gebruik een goede pomp met snij-inrichting voor de afvoer van vocht uit de stromestopslag.
 • Zet de stromest voor het uitrijden nog eens om ter verbetering van de verteerbaarheid, of maak bokashi (laten fermenteren door effectieve micro-organismen).
 • Gebruik V- of H-schuiven.
 • Een voerstoep geeft de koeien aan het voerhek rust tijdens schuiven.

Wat je niet moet doen:

 • Zet de stromest niet om als deze nog in de opslag is.
 • Gebruik geen combischuif. Deze vervuilt te veel op de terugweg.
 • Gebruik geen sleuvenroosters. Hierdoor blijft het stro hangen en kan de schuif gaan klimmen.
 • Gehakseld stro maakt een groter verbruik mogelijk, maar stapelen van stromest gaat moeizamer.

Foto: Zuiver Zuivel