Favoriet

Stalinrichting

E-book over geschikte bodems vrijloopstal

Wageningen UR Livestock Research heeft een e-book ontwikkeld waarin geschikte bodemmaterialen voor de vrijloopstal uiteengezet worden. In het boek is onder meer te lezen dat de meest perspectiefvolle materialen als vrijloopbodem onder meer de plantaardige materialen als stro, riet en houtsnippers zijn.

Wageningen UR Livestock Research heeft een e-book ontwikkeld waarin geschikte bodemmaterialen voor de vrijloopstal uiteengezet worden. In het boek is onder meer te lezen dat de meest perspectiefvolle materialen als vrijloopbodem onder meer de plantaardige materialen als stro, riet en houtsnippers zijn.

Een groot deel van de huidige circa 50 bedrijven met een vrijloopstal composteren houtsnippers met of zonder een actief beluchtingsysteem. Het andere deel dat compost gebruikt zoekt naar een alternatief.

Op basis van literatuur, analyses van het materiaal en ervaringen uit de praktijk worden in het e-book de materialen beoordeeld op verschillende criteria voor zover er voldoende over bekend is.