Favoriet

Stallenbouw

Subsidieregeling voor verwijderen asbestdaken

Om te stimuleren dat er voor 2024 geen staldak meer met asbest is bedekt, maakte staatssecretaris Dijksma begin deze maand bekend dat er een subsidieregeling komt. De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak. Per adres kan maximaal € 25.000,– subsidie worden aangevraagd, dat meldt Cumela Nederland.

De subsidie kan worden aangevraagd door zowel particulieren als ondernemers, door agrariërs en niet-agrariërs. De subsidie wordt alleen toegekend aan degene voor wiens rekening de verwijdering van het asbestdak komt. Dat zal in de meeste gevallen de eigenaar zijn. De subsidie kan alleen worden aangevraagd als een asbestdak is verwijderd dat groter is dan 35 m².

Toekenning achteraf

De toekenning van de subsidie vindt achteraf plaats. Pas na verwijdering van het dak kan de subsidie worden toegekend. Om te kunnen controleren of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, dient de factuur van het asbestverwijderingsbedrijf te worden meegestuurd. Het asbestdak mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Dat bedrijf moet in het landelijk asbestvolgsysteem melden dat het asbestdak is verwijderd.

Vanaf 4 januari 2016 om 9.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie wordt alleen toegekend indien het asbestdak is verwijderd op of ná 1 januari 2016. De aanvraag moet ingediend zijn binnen zes maanden nadat het asbestdak is verwijderd.