Favoriet

Voederwinning

Machinekosten hakken er flink in

Melkveehouders die krap bij kas zitten, moeten hun machinekosten kritisch tegen het licht houden. Soms kan de aanschaf van een nieuwe machine niet uit of kun je de kosten verlagen door met die machine werk bij collega’s uit te voeren.

Dat meldt DLZ Agrarmagazin.

Melkveehouders moeten de tering naar de nering zetten nu de melkprijs ver onder de maat blijft. DLZ Agrarmagazin rekent veehouders voor hoe zij de kosten van een opraapwagen (nieuwprijs 74.000 euro) kunnen verlagen door met de wagen ook silagewerkzaamheden te verrichten voor een collega-melkveehouder. Zonder loonwerk bedragen de kosten van deze opraapwagen op 100 hectare (met drie snedes) 11.500 euro. Omdat de opraapwagen veel meer capaciteit heeft dan die 300 hectare, kun je makkelijk 90 hectare gras van de buurman in de kuil rijden. Door deze actie verlaagt de veehouder zo maar 2.500 euro per jaar.