Favoriet

Voertechniek

Invloed voerrobot op arbeid en energie in stal voor 126 koeien

De Italiaanse universiteiten van Udine en Legnaro hebben op een praktijkbedrijf de veranderingen in arbeidsbehoefte, energiebehoefte en ruimtebehoefte geanalyseerd. Aanleiding voor de analyse was het feit dat het bedrijf was overgeschakeld van een voermengwagen naar een voerrobot.

Het bedrijf melkt met twee robots 126 koeien met een gemiddelde productie van bijna 8.500 kg per koe in een 4+0-stal. Het bedrijf koos voor een opstelling met drie bunkers, een stationaire menger en een uitdoseerwagen aan een rail. Met de voerrobot worden de koeien viermaal daags gevoerd in plaats van voorheen één keer per dag met een voermengwagen.

De eerste vraag van de onderzoekers was met welk automatisch voersysteem binnen de stal het minste oppervlak per dierplaats nodig was. De minimaal benodigde voergangbreedte heeft daarop de grootste invloed. Bij een automatisch voersysteem waar een voerband (Pellon) de stal ingaat, zou de benodigde stalruimte per dierplaats met een voergangbreedte van een meter het kleinst zijn met 7,2 vierkante meter stalruimte per ligplaats exclusief ruimte voor de bereiding van het TMR. Bij een zelfrijdende voerrobot (Lely Vector) moet de voergang 3,2 meter breed zijn en komt de benodigde stalruimte per dierplaats op 8,3 vierkante meter. Bij een distributiewagen aan een rail (Gea) moet de voergang 2,6 meter breed zijn en is de ruimtebehoefte per dierplaats 8,0 vierkante meter. De voerhekbreedte per koe is op 48 cm gehouden.

Delaval

Het praktijkbedrijf koos uiteindelijk voor een DeLaval-systeem. Na de overschakeling was het ruimtegebruik 8,8 vierkante meter per ligplaats. Het vastzetvoerhek werd vervangen door een buis.

Op het betreffende bedrijf werd voorheen eenmaal daags een rantsoen gevoerd met 50 procent drogestof met een 10-kuubs voermengwagen met trekker en een verreiker. Het laden nam bijna een uur in beslag. Totaal koste het voeren 2,5 uur per dag. Het laden van de bunkers en de dagelijkse controles met het automatische voersysteem, komt op iets meer dan een uur per dag.

Lagere energiekosten

Het brandstofverbruik voor het regulier voeren met de voermengwagen kwam op 18,77 kg per dag. Bij een brandstofprijs van 77 cent betekent dat 14,36 euro energiekosten per dag. Omgerekend was het equivalent van de brandstof 246,64 kWh per dag. De totale energieconsumptie van het automatische voersysteem was 68 kWh inclusief 2 kg brandstof per dag om de bunkers te vullen, dus ruwweg een kwart. Dat kwam op 9,11 euro met een elektriciteitsprijs van 18 cent. Het kostenvoordeel per dag is 9,66 euro. Per jaar dus ruim 3.500 euro.

Gerelateerde artikelen