Favoriet

Mesttechniek

Eurotier 2018: autonome mest- en instrooirobot MultiRob

Prinzing GmbH komt naar Eurotier met een mestrobot die ook de boxen kan schoonmaken en instrooien. Het bedrijf noemt de machine MultiRob en ontvangt er een zilveren innovatiemedaille voor.

De mestrobot is uitgerust met een roterende borstel die de boxen schoonmaakt. Twee laser-scanners zorgen ervoor dat de robot zijn route door de stal vindt. De scanners detecteren obstakels waarna de robot eventueel zijn route aan kan passen of stoppen. Achter de borstel zit een instrooi-unit voor het instrooien van bijvoorbeeld zaagsel.

Obstakels

De MultiRob herkent bezette ligboxen of obstakels langs de vaste route en slaat deze over. Bij de eerstvolgende route worden deze alsnog meegenomen.

Gerelateerde artikelen