Favoriet

Blog

In eigen hand

Als het gras lang genoeg is en het weer bovendien goed lijkt, rijden we massaal het land in om het gras te maaien. We willen het ideale tijdstip benutten. Niet elk voorjaar kent immers zoveel droge dagen achter elkaar als het voorjaar van 2022.

Als het gras lang genoeg is en het weer bovendien goed lijkt, rijden we massaal het land in om het gras te maaien. We willen het ideale tijdstip benutten. Niet elk voorjaar kent immers zoveel droge dagen achter elkaar als het voorjaar van 2022.

Moet je tussen de buien door het gras van het land stelen, dan moeten de machines uit de inkuilketen goed op elkaar zijn afgestemd. Alleen dan kan het gras met het juiste drogestofgehalte in de kuil komen. We wisten het al en het wordt nog eens bevestigd door een enquête van Veehouderij Techniek, waarvan de uitkomsten in dit nummer zijn te lezen: het is de shovel op de kuil die de capaciteit van dat inkuilproces remt. We zouden het gras dus sneller onder het plastic willen hebben. Toch moet dat ons er niet van weerhouden om het gras goed aan te drukken. Net als alle andere delen van de inkuilketting, is die laatste schakel razend belangrijk. Door de tijd te nemen voor het aanrijden bederft het kuilgras minder snel. En als het dan echt snel moet, zou je de aandrukcapaciteit op de kuil kunnen verhogen. Dat lukt in de meeste gevallen niet. Daarvoor is de kuil te smal. Verrassend genoeg wordt ook de maaier vaak genoemd als remmende factor tijdens het inkuilproces. Met andere woorden: het maaien moet sneller. Waarom? We vroegen het niet, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Wie veel gras moet maaien, zit al snel van vroeg tot laat op de trekker. En dat wringt. Er ligt immers ook nog genoeg ander werk in en rondom de stal. Mocht tijd een probleem zijn, dan is het verstandig om de loonwerker in te schakelen. Toch gebeurt dat bijna niet. Maaien, schudden, harken – we doen dat het liefst allemaal zelf. Want als het erom spant, hebben we het inkuilen graag zelf in de hand.