Favoriet

Bouw

Dieptepunt voor agrarische nieuwbouw in 2016

In 2016 zal de agrarische sector zo’n 425 miljoen euro besteden aan nieuwbouw, een dieptepunt volgens Cement & Beton Centrum, de belangenbehartiger van de cementindustrie. De berichtgeving is gebaseerd op cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw.

In 2016 zal de agrarische sector zo’n 425 miljoen euro besteden aan nieuwbouw, een dieptepunt volgens Cement & Beton Centrum, de belangenbehartiger van de cementindustrie. De berichtgeving is gebaseerd op cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw.

In 2013 werd er 520 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe agrarische gebouwen. In 2014 werd nog iets meer dan 500 miljoen euro besteed aan agrarische nieuwbouw. Ook het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouw nam af. In 2015 werd 11 procent minder besteed en was de omzet uit agrarische nieuwbouw slechts 450 miljoen euro.

De verwachting is dat in 2016 nog minder besteed zal worden aan de nieuwbouw van agrarische gebouwen. De daling in 2016 bedraagt waarschijnlijk meer dan 5 procent. Daarmee bereiken we in  2016 het voorlopige nieuwbouwdieptepunt met 425 miljoen euro.

22 procent toename

Echter, vanaf 2017 zal de lijn weer stijgen. Dan zit de nieuwbouw met weer op het niveau van 2015. Ook daarna zal meer nieuw gebouwd worden in de agrarische wereld. De aanjager van meer nieuwbouw is schaalvergroting. Ten opzichte van 1996 besteed de agrarische sector 22 procent meer aan nieuwbouw.

600 miljoen in 2021

Ook de hogere kwaliteits- en duurzaamheidseisen resulteren in meer besteding aan nieuwbouw. Ook de sanering van asbest draagt stevig bij aan de toenemende besteding aan nieuwbouw. Verwacht wordt dat de omzet uit agrarische nieuwbouw 600 miljoen euro bedraagt in 2021.