Favoriet

Bouw

In 2016 meer duidelijkheid over emissiearme huisvestingssystemen op naam fabrikant

Op de RAV-lijst, de bijlage bij de Regeling Ammoniak en Veehouderij is voor meerdere diercategorieën per huisvestingssysteem vastgelegd hoeveel ammoniak per dier emitteert. Daarbij is het emissie-reducerende omschreven en niet gebonden aan de ontwikkelaar of fabrikant ervan.

Systemen van meerdere fabrikanten kunnen onder dezelfde systeemomschrijving vallen. Staat een ontwikkeld huisvestingssysteem eenmaal op de RAV-lijst, dan hebben andere fabrikanten en leveranciers toegang tot de systeemomschrijving en is het mogelijk het systeem te kopiëren.

Een fabrikant die veel geld en tijd steekt in het ontwikkelen en laten meten van een systeem, kan al snel na publicatie op de RAV-lijst beconcurreert worden door een fabrikant die het systeem namaakt en vervolgens de kostbare metingen niet hoeft uit te voeren. De mogelijkheid van het overnemen van een systeem, kan fabrikanten dus weerhouden van het ontwikkelen van nieuwe systemen.

Adviesrapport

In een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer in januari kaartte de inmiddels als Kamerlid afgetreden Sharon Gasthuizen (SP) het probleem aan. Onlangs liet Minister Henk Kamp van Economische Zaken per brief aan de Kamer weten, dat staatssecretaris Dijksma een extern bureau een adviesrapport heeft laten opstellen over hoe de RAV heringericht kan worden. Dijksma zou overwegen met behulp van certificaten de stalsystemen op naam op te nemen. Kamp belooft vervolg voor het einde van dit jaar.

Gerelateerde artikelen