Favoriet

Blog

Stilstand is achteruitgang: nu inzetten op ‘verbeteren’

Door het onduidelijke toekomstperspectief trappen de meeste melkveehouders op de rem qua bedrijfsontwikkeling. Begrijpelijk. Streven naar voldoende omzet, tegen geringe kosten, is nu het devies.

In deze moeilijke tijden ga je geen grote investeringen aan, als de bank dat al financiert. Maar deze opstelling kan ook te ver doorschieten, in een te voorzichtige strategische koers. Op vele melkveebedrijven spelen nog allerlei zaken, die afhankelijk van de situatie, verbetering vragen.

Gebouwen volledig afgeschreven?

Als de bestaande gebouwen technisch en economisch volledig zijn afgeschreven, komt er een moment dat er een aantal zaken verbeterd moet worden. Langer wachten levert meer risico’s op. Denk aan (asbesthoudende) daken, verroeste spanten, kapotte roostervloeren, ventilatievoorzieningen die niet meer deugen, ondeugdelijke installaties voor water en elektra etc. Soms is het beter om dit soort gebreken in kleine stapjes toch onder handen te nemen, in plaats van langer te wachten.

Is arbeid de beperkende factor geworden?

De afgelopen jaren langzaam gegroeid, en nu nergens tijd meer voor? Te lange melktijd, omslachtig werken bij de kalveren, lastig voeren, niet kunnen separeren. Vaak heb je het niet in de gaten, omdat het er langzaam in sluipt. Kleine structurele verbeteringen op het bedrijf, of in de aanpak en planning van de werkzaamheden, levert vaak een besparing van tijd op.

Een overbezetting in de stal, stalinrichting die is achterhaald is, gemis van eenvoudig werkbare transitieruimtes, onvoldoende water- en ruwvoeropname. Het verbeteren van dit soort beperkingen, kan zich vaak snel terug verdienen.

Maak wel een totaalplan

Als je de komende jaren kleine verbeteringen stapsgewijs wilt doorvoeren, zorg dan wel dat ze in het grote geheel passen. Geleidelijke ontwikkeling van het bedrijf is vaak veel moeilijker dan een nieuwe stal bouwen met alles erop en eraan. Zorg dat je een goed totaalplan hebt, met een prioritering in urgentie en rendement. En houdt het grote geheel in beeld bij elke deelstap die je maakt. Zo is ook een langzame stapsgewijze bedrijfsverbetering met beperkte investeringen mogelijk. Een specialist kan helpen door met een helicopterview uw bedrijf te overzien en met een korte technische omschrijving en een duidelijke schets van de werkzaamheden te zorgen voor een besparing bij de offertevergelijking.

Renovatie

Gerelateerde artikelen