Favoriet

Blog

Gas

Kan het nog mooier? Je stopt de mest van de koeien in een vergister en er komt groen gas uit. Dat gas kun je vervolgens opwaarderen zodat het daarna het bestaande gasnet opgestuurd kan worden. Het kan, dat weet u waarschijnlijk ook. Ik zag het vorig jaar werken op een melkveebedrijf in Limburg. De hele gemeente waarin het bedrijf ligt, stookt en kookt op het gas uit de mest die de koeien op het bedrijf produceren.

Kan het nog mooier? Je stopt de mest van de koeien in een vergister en er komt groen gas uit. Dat gas kun je vervolgens opwaarderen zodat het daarna het bestaande gasnet opgestuurd kan worden. Het kan, dat weet u waarschijnlijk ook. Ik zag het vorig jaar werken op een melkveebedrijf in Limburg. De hele…

Het is een prachtig voorbeeld van de verbinding tussen veehouderij en samenleving. Het kan ook op een andere, meer gangbare manier, zoals ik onlangs in Noord-Brabant zag. Daar wordt het gas op de ‘ouderwetse’ manier verbrand in een gasmotor die het omzet in elektriciteit. Die gebruik je op het eigen bedrijf of je levert de stroom aan het elektriciteitsnet. De warmte kun je ook voor het eigen bedrijf gebruiken, maar je zou er ook andere gebouwen in het dorp mee kunnen verwarmen. Een zwembad, sporthal of school bijvoorbeeld. Jarenlang is op deze manier geprobeerd om de vergisting van mest of groenafval populair te maken. Tal van subsidies moesten helpen om de rentabiliteit te verhogen. Maar desondanks – en ondanks de technische mogelijkheden – nam het vergisten niet zo’n grote vlucht als in buurland Duitsland. Slechts een enkel procent van de Nederlandse gasbehoefte wordt ingevuld met groen gas. Wordt dat meer? Ik acht de kans klein. Gas is intussen een vies woord geworden: iedereen wil er zo snel mogelijk vanaf. Wie volledig emissieloos wil werken, moet ook al niet aan het gebruik van gas beginnen, zelfs niet als dat groen is. Gezien alle duurzaamheidsdoelstellingen die de overheid zich heeft gesteld, vraag ik me af of het opzetten van nieuwe vergistingsinstallaties ooit financieel interessant zal worden.