Bouw

Pagina 1123456

Maatlat Erf in de maak

Naast de Maatlat Duurzame Veehouderij komt mogelijk de Maatlat Erf. Van een voor de maatlat gecertificeerd erf, spoelt geen vervuild water naar oppervlakte- en grondwater. Lees verder

Stroom opwekken met windtrechter

Het Nederlandse bedrijf Nedpower SWH heeft de windtrechter van het Amerikaanse bedrijf Sheerwind doorontwikkeld voor de Nederlandse markt. Doordat de trechter de windsnelheid eerst vergroot voordat het de generator bereikt, wordt de wind beter benut, aldus de fabrikant. Lees verder

Eurotier 2016: GEA heeft nu ook een voerschuif

Melkmachinefabrikant GEA heeft nu ook een voerschuif in het programma. Het bedrijf toonde de FR-one tijdens Eurotier. GEA koopt de machine in bij het Nederlandse JOZ. Lees verder

Eurotier 2016: JOZ heeft Meadowfloor schuif klaar

JOZ, fabrikant van onder meer mestschuiven, toonde tijdens Eurotier voor het eerst hun schuif voor de Proflex Meadowfloor. De vloer zal uitsluitend met deze vaste mestschuif verkocht worden. Lees verder

Eurotier 2016: Beerepoot Easyswing koeborstel

En er is weer een nieuwe koeborstel te koop. Het Nederlandse Beerepoot Agri verkoopt de Easy Swing. Een borstel die niet draait. De Maxi uitvoering is er voor koeien, de Midi voor jongvee en paarden en de Mini voor kalveren en geiten. Lees verder

In 2016 meer duidelijkheid over emissiearme huisvestingssystemen op naam fabrikant

Op de RAV-lijst, de bijlage bij de Regeling Ammoniak en Veehouderij is voor meerdere diercategorieën per huisvestingssysteem vastgelegd hoeveel ammoniak per dier emitteert. Daarbij is het emissie-reducerende omschreven en niet gebonden aan de ontwikkelaar of fabrikant ervan. Lees verder

Dieptepunt voor agrarische nieuwbouw in 2016

In 2016 zal de agrarische sector zo’n 425 miljoen euro besteden aan nieuwbouw, een dieptepunt volgens Cement & Beton Centrum, de belangenbehartiger van de cementindustrie. De berichtgeving is gebaseerd op cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. Lees verder

Snel meer vloeren met emissie onder 8,6 kg verwacht

Wie volgend jaar een ligboxenstal wil bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), heeft tot dusver de keuze uit een viertal huisvestingssystemen. De verwachte nieuwe eis voor de maatlat is vanaf 1 januari namelijk dat de emissie per dierplaats niet hoger is dan 8,6 kg ammoniak. Lees verder

Idee: Proefstal met constante temperatuur

Adviesbureau Stalbouw.nl zoekt melkveehouders die een ‘Cow Welness’-proefstal willen bouwen die niet alleen ammoniak reduceert maar waarin het hele jaar rond ook een zo goed als constante temperatuur heerst. In de winter moet het minimaal 8 graden zijn, in de zomer maximaal 18 graden Celsius. Lees verder

Verduidelijking over aslast sleufsilowanden

Uit een brief die certificeringinstantie KIWA naar certificaathouders stuurde, blijkt dat fabrikanten van sleufsilowandelementen eenduidiger moeten worden in het berekenen van de maximale aslast die wordt opgegeven bij het sleufsilowandelement. Lees verder

Pagina 1123456