Blog

Het succes van Israël

Israël is een inspirerend land op het gebied van de melkveehouderij. Hoewel de melkproductie per hoofd van de bevolking erg laag is (het land produceert enkel voor de binnenlandse markt), staan er veelal melkveebedrijven van aanzienlijke schaal met topproducties. De gemiddelde productie ligt rond de 12.000 kg per koe per jaar. Tijdens mijn bezoek aan Israël leerde ik de melkveehouderij daar een beetje kennen. Lees meer ❯

Toekomst

Nadenken – of zo u wilt mijmeren – over hoe het was, hoe het is en hoe de toekomst er uit moet of kan zien. Bijna ongemerkt doe ik het dagelijks. Na het voeren van de dieren thuis stap ik in de auto om vanuit het westen van Nederland naar de redactie in het oosten van het land te rijden. Lees meer ❯

Geen twijfel over België

Aan het eind van de werkweek een beurs bezoeken is eigenlijk nooit een straf. Op vrijdag 12 februari rijd ik rond de klok van tien de parkeerplaats van de Agridagen in het Belgische Ravels op. Een paar standhouders slepen nog snel wat flessen Jupiler de tent in. Tijd voor een dagje nieuws speuren. Lees meer ❯

Flexibele ligboxen geven meer ruimte in de stal

Dat het belangrijk is dat koeien goed en voldoende liggen is bij iedereen bekend. Dit zorgt voor een betere bloedsomloop in de uier, effectiever herkauwen, minder belasting van de klauw, drogere klauwen, minder kreupelheid, minder stress, en ga zo maar door. Maar hoe verbeter je de ligplaatsen in bestaande stallen, waar de ruimte vaak beperkt is? Lees meer ❯

De stal als leverancier van de juiste meststof

Bij het ontwerpen van een melkveestal wordt vaak gedacht en geredeneerd vanuit het perspectief van het houden van de dieren, arbeidsefficiëntie en de ammoniakemissie uit de stal. Welke meststof het beste past bij het bedrijf, is niet het eerste waar je dan als veehouder aan denkt. En toch heeft ook ’bemesting’ tegenwoordig ook een belangrijkere relatie bij de keuzes van het stalsysteem. Met name vanwege de aangescherpte wetgeving rondom bemesting, mestverwerking en mestafzet. Lees meer ❯

Tijd van grote groeistappen is voorbij

De afgelopen jaren hebben veel melkveebedrijven een grote groeistap gemaakt. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwe stal met dubbel zo veel boxen als de bestaande stal. Door de lagere melkprijs, onduidelijke mestafzetkosten en bijkomende kosten voor fosfaatrechten zijn deze grote groeistappen de komende tijd van de baan. Lees meer ❯

Stalinrichting verdient een plan

Het traject om een nieuwe stal te bouwen wordt steeds complexer. Vergunningstrajecten duren langer, regelgeving verandert en op het gebied van techniek en automatisering groeit het aantal keuzemogelijkheden met de dag. In deze bouwprocessen is de keuze van de juiste stalinrichting vaak het ondergeschoven kindje. Onterecht, is mijn stelling. Lees meer ❯

Emissie-arm bouwen na 2017? Er blijft weinig keus over!

Met de invoering van het nieuwe Besluit Huisvesting zullen vanaf dat moment de normen voor ammoniak-emissie worden aangescherpt. Dat begint vanaf 1 juli a.s. met een eerste stap, en vanaf 2018 gaat het nog een stap verder. Wat is er dan eigenlijk nog mogelijk? Lees meer ❯

Laat de gassen je niet verrassen

Bij de aardgaswinning in Groningen is jarenlang het economisch belang ver boven de veiligheid gesteld. Onlangs bleek dat de overheid tot voor kort de veiligheidsrisico’s rondom de gaswinning nooit goed in de afwegingen meegenomen heeft. De gevolgen zijn ons allen bekend. In melkveestallen speelt iets soortgelijks. Lees meer ❯